Začrtana strategija darovanja je celovita in cilja širok spekter humanitarne problematike, s katero se soočajo žrtve vojne v Ukrajini, in temu je podrejen tudi izbor partnerskih humanitarnih organizacij. Natančna delitev zbranega denarja pa bo določena po volji vsakega udeleženca na koncertu, po principu ena vstopnica - en glas. Vsak udeleženec bo na koncertu v izpostavljene bokse lahko oddal vstopnico z obkroženo (eno) izbiro. Če in kdor tega ne bo storil, bo denar od njegove vstopnice razdeljen na štiri (4) enake dele.

Seznam sodelujočih humanitarnih organizacij:

  1. Rdeči križ Slovenije: pomoč beguncem iz Ukrajine v Sloveniji, ljudem v Ukranjini deli hrano, vodo, higienske izdelke ter SIM kartice, nudi psihosocialno podporo ter pomoč pri prijavi in drugi administraciji, pomaga tudi pri evakuaciji, nudenju in učenju prve pomoči in iskanju pogrešanih.
  2. UNICEF Slovenija: nujna in psihosocialna pomoč otrokom in njihovim družinam v Ukrajini in v sosednjih državah
  3. Srčna UL in ZPMS: pomoč študentom UL iz Ukrajine; sofinanciranje najemnine in bivanjskih stroškov, nakup živil in oblačil, študijskega materiala, študiju namenjene računalniške opreme ali drugih nujnih potrebščin
  4. FFL Slovenija: razdeljevanje hrane v Ukrajini

Podari karto - podari srečo: Vse, ki se sami koncerta ne zmorejo udeležiti, nagovarjamo, da karto kupijo in podarijo dragi osebi. Tako bo storjena dvojna sreča, najprej obdarjencu s karto, nato še nekomu, ki bo na ta račun prišel do obroka.